מיגרנה התקפית 08.11.2020

יעילות מתמשכת של ארנומאב במיגרנה התקפית במשך שנה

חוקרים סבורים כי לארנומאב יעילות מתמשכת בחולי מיגרנה התקפית, בטיפול בן 52 שבועות

מטרת החוקרים הייתה להעריך את היעילות והנסבלות של טיפול בן שנה בארנומאב, בחולים עם מיגרנה התקפית.

החוקרים חילקו מטופלים בצורה אקראית (955 נבדקים ביחס של 1:1:1), בשלב הטיפול במחקר כפול-סמיות בן 24 שבועות, לקבלת טיפול תת-עורי באינבו, ארנומאב במינון 70 מ"ג או ארנומאב במינון 140 מ"ג. לאחר מכן, בשבוע 24 למחקר, הקצו מחדש 845 נבדקים (ביחס של 1:1) לקבלת ארנומאב במינון 70 מ"ג או במינון 140 מ"ג והגדירו זאת כשלב הטיפול הפעיל (עם סמיות בנוגע למינון) שנמשך 28 שבועות. החוקרים העריכו כמה מהנבדקים הפחיתו ב-50% או יותר, 75% או יותר או ב-100% את כמות הימים בחודש בהם סבלו ממיגרנה, כמו גם את הבטיחות והסבילות של הטיפול.

החוקרים מצאו כי ממוצע ימי המיגרנה בחודש בתחילת המחקר היה 8.3 ימים. הם מצאו כי בשבוע 52 למחקר, השינוי הממוצע במספר ימי המיגרנה החודשיים מתחילת המחקר היה הפחתה של 4.2 ימים (סטיית תקן של 0.2) והשינוי משבוע 24 היה הפחתה של 1.1 ימים (עם סטיית תקן של 0.2) במינון של 70 מ"ג. לעומת זאת, במינון של 140 מ"ג, השינוי מתחילת המחקר היה הפחתה של 4.6 ימים (עם סטיית תקן של 0.2) ומשבוע 24 הייתה הפחתה של 1.8 ימים (סטיית תקן 0.2), ללא קשר לטיפול שניתן בשלב הראשון של המחקר (השלב כפול הסמיות עם אינבו). זאת ועוד, בנבדקים שהפחיתו להם את המינון מ-140 מ"ג ל-70 מ"ג במעבר בין השלבים, נמצא כי השינוי במספר ימי המיגרנה החודשיים משבוע 24 ועד שבוע 52 למחקר היה הפחתה ממוצעת של 0.1 ימים (סטיית תקן 0.3), בהשוואה לנבדקים שהמינון שלהם עלה, אצלם נצפתה הפחתה של 1.8 ימים (סטיית תקן 0.3). כמו כן, נמצא כי בשבוע 52 למחקר, בקרב החולים שקיבלו מינון של 70 מ"ג – הייתה הפחתה של 50% ומעלה במספר ימי המיגרנה ב-61.0% מהנבדקים, הפחתה של 75% ומעלה ב-38.5% והפחתה של 100% ב-19.8% מהנבדקים. לעומת זאת, בחולים שקיבלו מינון של 140 מ"ג, הפחתה ב-50% או יותר נצפתה ב-64.9% מהנבדקים, 75% או יותר ב-40.8% והפחתה של 100% ב-21.2%. עוד דיווחו החוקרים כי בקרב חולים שטופלו בארנומאב בשלב הראשון של המחקר והציגו ירידה של 50% או יותר במספר ימי המיגרנה החודשיים במהלך 3 החודשים האחרונים של השלב הראשון והשלימו את השלב השני, 86% הראו ירידה יציבה של 50% או יותר במהלך 3 החודשים האחרונים של השלב השני במחקר. לבסוף, החוקרים הראו כי הבטיחות של בשלב הטיפול הפעיל הייתה דומה לשלב כפול הסמיות, ושיעורי ההיארעות המותאמים של תופעות הלוואי היו דומים בשני המינונים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בטיפול בן 52 שבועות, ארנומאב מספקת יעילות מתמשכת בחולי מיגרנה התקפית. הם סבורים כי פרופיל הבטיחות הינו דומה במינונים השונים של התרופה, כאשר המינון אינו ידוע.

מקור:

Goadsby, P. J. et al. Neurology 2020; 95(5). https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000010019

נושאים קשורים:  מיגרנה התקפית,  כאב ראש,  מיגרנה,  ארנומאב
תגובות