דורבלומאב 08.06.2020

פרמקוקינטיקה של דורבלומאב (Durvalumab) בקרב אוכלוסיית חולי סרטן והקשר לסמנים ביולוגים על מצב המחלה

החוקרים ערכו השוואה פרמקוקינטית בין טיפול במינון אחיד לבין משטר מינון המותאם למשקל החולה

מחקר זה נועד לפתח מודל פרמקוקינטיקה של אוכלוסייה (population pharmacokinetics PK) לתרופה דורבלומאב (אימפינזי), המכילה נוגדן מסוג anti‐PD‐L1. מטרת המודל הייתה לכמת את ההשפעה של מאפייני החולה והמחלה על ה-PK. נתונים מאוחדים משני מחקרים (1,409 חולים שסיפקו 7,407 דגימות PK) נותחו באמצעות מודלים של אפקטים מעורבים לא לינאריים. ה-PK במחקר זה תואר בצורה הטובה ביותר על מודל דו-מדורי עם פינוי תרופה במודל לינארי ולא לינארי. החוקרים בצעו הערכה של שלושה מודלים מועמדים לפינוי התרופה clearanceי(CL): מודל time‐invariant CL, מודל time‐varying CL, מודל semimechanistic time‐varying CL.

הנתונים שהתקבלו ממחקר זה הראו ירידה קלה בפינוי (CL) של דורבלומאב עם הזמן והצביעו על כך שירידה זו עשויה להיות קשורה לירידה הלא ספציפית בקטובוליזם של חלבונים בקרב חולי הסרטן המטופלים במחקר. בניתוח סטטיסטי של משתנים נוספים (covariates), שעלולים היו להשפיע על הפרמקוקינטיקה של התרופה, לא נמצאו השפעות רלוונטיות מבחינה קלינית, מה שמעיד על כך שאין צורך בהתאמת מינון.

החוקרים ערכו השוואה פרמקוקינטית בין טיפול במינון אחיד לבין משטר מינון המותאם למשקל החולה. השוואה זו בוצעה באמצעות הדמיות על סמך מודל ה-PK הסופי שנבחר (semimechanistic time-varying CL). החוקרים השוו שני משטרי מינון אחידים (750 מ"ג q2w ו-1,500 מ"ג q4w) למשטר המינון של 10 מ"ג/ק"ג q2w. תוצאות הסימולציה (המופיעות בגרף המצורף שנלקח מתוך המאמר המקורי) הצביעו על כך ששני המשטרים מניבים חשיפה דומה, ללא עלייה בשכיחות ערכי הריכוז הקיצוניים למשטר במינון אחיד בהשוואה למשטר מינון מבוסס משקל. תוצאה ספציפית זו תומכת במעבר פוטנציאלי למשטר מינון אחיד של 750 מ"ג q2w i.v. או משטר מינון אחיד שווה ערך, אך במתן תכוף פחות, של 1,500 מ"ג q4w i.v.

מקור: 

Baverel, Paul G., Vincent FS Dubois, Chao Yu Jin, Yanan Zheng, Xuyang Song, Xiaoping Jin, Pralay Mukhopadhyay et al. "Population pharmacokinetics of durvalumab in cancer patients and association with longitudinal biomarkers of disease status." Clinical Pharmacology & Therapeutics 103, no. 4 (2018): 631-642.

נושאים קשורים:  דורבלומאב,  פרמקוקינטיקה,  סרטן,  מחקרים
תגובות