רעלת הריון 31.03.2020

מחקר אינבו סמוי ורנדומלי: פרבסטטין כטיפול ברעלת הריון בשלב מוקדם

חוקרים בבריטניה ביצעו מחקר הוכחת היתכנות, כפול סמיות עם בקרת אינבו ובדקו את ההשפעה של פרבסטטין על רמות ה-sFlt‐1 בפלזמה בזמן רעלת הריון

ידוע כי לנשים עם רעלת הריון יש נוכחות של רמות גבוהות בדם של sFlt‐1י-soluble fms‐like tyrosine kinase‐1. עוד ידוע כי תרופות ממשפחת הסטטינים יכולות להוריד את רמות ה-sFlt‐1 בתאים בתרבית ולשפר תוצאי הריון בבעלי חיים עם סינדרום דמוי רעלת הריון. החוקרים בדקו את ההשפעה של פרבסטטין על רמות ה-sFlt‐1 בפלזמה, בזמן רעלת הריון.

החוקרים ביצעו מחקר הוכחת היתכנות, כפול סמיות עם בקרת אינבו. המחקר נערך ב-15 מחלקות אם ועובר בבריטניה. לצורך המחקר השתמשו החוקרים באלגוריתם מזעור על מנת לחלק באופן אקראי 62 נשים עם רעלת הריון בשלב מוקדם (שבועות 24+0 עד 31+6 להריון), לקבוצה שקיבלה פרבסטטין במינון 40 מ"ג ליום (סה"כ 30 נשים) וקבוצת שקיבלה אינבו (סה"כ 32 נשים), מרגע הכניסה למחקר ועד מועד הלידה.

התוצא העיקרי היה הבדל ברמות הממוצעות של sFlt‐1 בפלזמה, במהלך שלושת הימים הראשונים לאחר החלוקה לקבוצות.

החוקרים מצאו כי ההבדל ברמות ה-sFlt‐1 הממוצעות בפלזמה במהלך 3 הימים הראשונים לאחר החלוקה לקבוצות, בין הנשים שקיבלו פרבסטטין (27 נשים) לבין אלו שקיבלו אינבו (29 נשים), היה 292 פיקוגרם/מ"ל (רווח בר-סמך 95%: -1175-592; = 0.5).

ההבדל במהלך כלל הימים 1-14 היה 48 פיקוגרם/מ"ל (רווח בר-סמך 95%: -1009-913; = 0.9). עוד נמצא כי לנשים שקיבלו פרבסטטין היה הריון באורך דומה לאלו שקיבלו אינבו, לאחר החלוקה לקבוצות (יחס סיכונים 0.84, רווח בר-סמך 95%: 0.5-1.4; P=0.6).

הזמן החציוני מהחלוקה לקבוצות ועד הלידה עצמה היה 9 ימים (טווח בין רבעוני של 5-14) בקבוצת הפרבסטטין, לעומת 7 ימים (טווח בין רבעוני של 4-11) בקבוצת האינבו. בנוסף, דיווחו החוקרים על 3 מקרים של מוות במהלך הלידה בקבוצת האינבו ואף לא מקרה אחד של מוות או תופעות לוואי משמעותיות המיוחסות לטיפול, בקבוצת הפרבסטטין.

החוקרים הגיעו למסקנה כי אין עדות לכך שפרבסטטין הוריד את רמות ה-sFlt‐1 בפלזמה של האם, כאשר כבר התפתחה רעלת הריון מוקדמת. בנוסף, אין עדות כי לפרבסטטין תופעות לוואי פרינטאליות.

מקור: 

Ahmed, A. et al. (2019). BJOG; 127 (4); 478-488. https://doi.org/10.1111/1471-0528.16013

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרבסטטין,  רעלת הריון,  מוות בלידה,  אינבו
תגובות