תסמינים בדרכי השתן התחתונות 11.11.2019

טיפול בטפטוף לאחר מתן שתן אצל גברים

המחקר השווה את ההשפעות של מתן Tadalafil פעם ביום מול אינבו על טפטוף לאחר מתן שתן בקרב גברים

מטרת המחקר היתה להשוות את ההשפעות של Tadalafil במינון של 5 מ"ג פעם ביום, מול אינבו, על טפטוף לאחר מתן שתן (PMD – Post-micturition dribble) בקרב גברים הסובלים מתסמינים בדרכי השתן התחתונות (LUTS –יLower urinary tract symptoms).

מדובר במחקר אקראי עם הסמיה כפולה, אינבו-בקרה, רב מרכזי, פרוספקטיבי שכלל 102 גברים עם PMD ו-LUTS נוספים. החוקרים העריכו את ה-PMD באמצעות שאלון ה-HPMDQי(Hallym Post‐Micturition Dribble Questionnaire) ועל סמך נפח ה-PMD. המשתתפים במחקר טופלו עם Tadalafil במינון של 5 מ"ג (n=51) או עם אינבו (n=51) פעם ביום במשך 12 שבועות, והחוקרים בדקו את ה-HPMDQ וה-PMD שלהם. בנוסף, החוקרים תיעדו גם את תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים.

תוצאות המחקר הראו כי לאחר 12 שבועות, ציון ה-HPMDQ הכולל ונפחי ה-PMD השתפרו באופן מובהק יותר בקבוצה שקיבלה Tadalafil בהשוואה לקבוצה שקיבלה אינבו (ירידה בציון ה-HPMDQ הכולל של ≥ 2 נקודות בקבוצת ה-Tadalafil ובקבוצת האינבו בקרב 68.8% ו-31.9% מהמטופלים (P<0.001), וירידה בנפח ה-PMD הממוצע ב-0.48 מ"ל בקבוצת ה-Tadalafil וב-0.22 מ"ל בקבוצת האינבו (P=0.046).

החוקרים מצאו גם ירידה מובהקת בתדירות של PMD ועלייה מובהקת באיכות החיים, שבלטו יותר בקבוצה שקיבלה Tadalafil בהשוואה לאינבו (P=0.029 ו-P<0.0001, בהתאמה). כמו כן, 66.7% מהמטופלים בקבוצת ה-Tadalafil דיווחו על שיפור מובהק, במידה בינונית, ב-PMD, בזמן שרק 4.2% מהמטופלים בקבוצה זו דיווחו על הטיפול כלא יעיל. בנוסף, לא נמצאו הבדלים מובהקים מבחינת תופעות הלוואי בין שתי הקבוצות (כל ה-P>0.05), ולא נצפו תופעות לוואי חמורות.

החוקרים הסיקו כי נטילה של Tadalafil במינון של 5 מ"ג ביום מפחיתה את חומרת התסמינים של PMD ואת הנפח של PMD בקרב גברים, ללא הופעה של תופעות לוואי חמורות. כמו כן, החוקרים הסיקו כי מדובר בטיפול יעיל יותר בהשוואה לאינבו, מה שמעלה את האפשרות כי מדובר בטיפול יעיל ונסבל היטב ב-PMD.

מקור: 

Yul Yang, D. et al. (2019) BJU International 124,5.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דליפת שתן,  טפטוף לאחר מתן שתן,  אינבו,  טדלפיל
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות