הפטיטיס C 16.09.2019

יעילות טיפול בסופוסבוויר/ לדיפסוויר בבני עשרה עם הפטיטיס C

מטרת החוקרים היתה להעריך את היעילות והבטיחות של שמונה לעומת 12 שבועות של טיפול בבסופוסבוויר/לדיפסוויר במטופלים כאלה

יש שיעורים גבוהים של השגת תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות של טיפול עם סופוסבוויר/לדיפסוויר, בבני עשרה עם גנוטיפ מספר 4 של הפטיטיס C. מטרת החוקרים היתה להעריך את היעילות והבטיחות של 8 לעומת 12 שבועות של טיפול במטופלים כאלה.

בסך הכל, 157 בני עשרה מודבקים בגנוטיפ 4 של הפטיטיס C (גיל ממוצע של 14±2, 62% מהם זכרים) נכללו במחקר. כל המטופלים קיבלו מנת בוקר של סופוסבוויר (400 מ"ג) ולדיפסוויר (90 מ"ג) בטבליה משולבת, למשך 8 או 12 שבועות. בוצע מעקב מעבדתי וביוכימי בשבועות 4 ו-8, בתום הטיפול (לאחר 8/12 שבועות בהתאם לקבוצה) ולאחר 12 שבועות לאחר תום הטיפול (על מנת למדוד את התגובה הווירולוגית הממושכת המקובלת לאחר 12 שבועות).

החוקרים מצאו כי שיעור השגת התגובה הוירולוגית הממושכת לאחר 12 שבועות היה 98% (רווח בר-סמך 95%: 96-100), בכל המטופלים. אצל מטופלים שקיבלו טיפול של 12 שבועות, שיעור השגת התגובה היה 97.6% (רווח בר סמך 95%: 96-101; 82 מתוך 84 מטופלים) ו-98.6% במטופלים שקיבלו 8 שבועות של טיפול (רווח בר סמך 95%: 93-101; 72 מתוך 73 מטופלים).

בשתי הקבוצות, לא תועדו תופעות לוואי משמעותיות, הפסקת טיפול או מוות. תופעות הלוואי העיקריות בקבוצת 8 השבועות היו עייפות (2.8%), כאבי ראש (1.4%), בחילה (1.4%) ורגישות אפיגסטרית (1.4%). בקבוצה השנייה, התופעות היו רגישות אפיגסטרית (1.2%), בחילה (1.2%), שלשולים (2.4%) ופריחה (2.4%).

שלושה מטופלים אבדו למעקב: שניים מהם היו בקבוצה של 12 שבועות טיפול ואחד בקבוצה של 8 שבועות טיפול. שלושתם השלימו את הטיפול אך אבדו לפני קבלת תוצאות התגובה הווירולוגית הממושכת (לאחר 12 שבועות מתום הטיפול). לא תועדה חזרה של המחלה באף מטופל.

מסקנת החוקרים היתה כי טיפול של 8 שבועות בשילוב של סופוסבוויר ולדיפסוויר הוא בעל יעילות ובטיחות שוות ערך לטיפול המקובל של 12 שבועות בבני עשרה עם גנוטיפ 4.

מקור:

El-Khayat, H. et al. (2019). European Journal of gastroenterology and hepatology. Doi: 10.1097/INF.0000000000001336

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  סופוסבוויר,  לדיפסוויר,  תגובה וירולוגית ממושכת,  גנוטיפ 4,  בני עשרה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות