סוכרת 30.12.2018

ההשפעה של Empagliflozin על שומן כבדי בחולי סוכרת

המחקר בחן את השפעת Empagliflozin, מעכב SGLT2, על שומן כבדי במטופלים עם סוכרת סוג 2 ומחלת כבד שומני לא אלכוהלי

כבד שומני
כבד שומני

מעכבי נשאי נתרן-גלוקוז מסוג 2 (Sodium-glucose cotransporter 2 – SGLT2) הורידו את רמות השומן הכבדי במחקרים על מכרסמים. אין הרבה מידע אודות ההשפעה של מעכבי SGLT2 על הכבד האנושי.

מחקר זה בחן את ההשפעה של Empagliflozin, מעכב SGLT2 על שומן כבדי במטופלים עם סוכרת סוג 2 ומחלת כבד שומני לא אלכוהולי (Nonalcoholic fatty liver disease – NAFLD) תוך כדי שימוש בפרוטוקול ייעודי בהדמיית MRIי(MRI-derived proton density fat fracto – MRI-PDFF).

חמישים מטופלים עם סוכרת סוג 2 ו-NAFLD הוקצו באופן אקראי לקבל טיפול ב-Empagliflozin (טיפול רגיל בסוכרת סוג 2 ובנוסף 10 מ"ג ביום של  Empagliflozin) או לקבוצת ביקורת (טיפול רגיל בלבד) למשך 20 שבועות. שינויים ברמות השומן הכבדי נמדדו על ידי MRI-PDFF. התוצאים המשניים שנמדדו היו שינויים ברמות אנזימים כבדיים (Alanine Transaminase [ALT], Aspartate transaminase [AST], gamma-glutamyl transferase [GGT]).

תוצאות המחקר מראות ש-Empagliflozin היה טוב יותר באופן משמעותי בהורדת רמות שומן כבדי (הבדל ממוצע ב-MRI-PDFF בין הקבוצות עמד על -4.0%, P<0.0001). בהשוואה לנתונים ההתחלתיים, נראו שינויים משמעותיים בקבוצת ההתערבות (מ-16.2% ל-11.3%, P<0.0001). בקבוצת הביקורת נראו שינויים לא משמעותיים (מ-16.4% ל-11.3%, P<0.057). בשתי הקבוצות נראה הבדל משמעותי ברמות ה-ALT הכבדי (P=0.005) והבדל לא משמעותי ברמות  ASTי- P=0.212 ו-GGTי- P=0.057.

לסיכום, כתוספת לטיפול המקובל בסוכרת, Empagliflozin מוריד את רמות השומן הכבדי ואת רמות ה-ALT במטופלים עם סוכרת מסוג 2 ומחלת כבד שומני לא אלכוהולי.

מקור: 

Kochai M.S et al (2018). Diabetes Care 41(8): 1801-1808.

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  מחלת כבד שומני לא אלכוהלי,  מעכבי SGLT2,  מחקרים
תגובות