אפטיניב 19.12.2018

טיפול עם אפטיניב ואוסימרטיניב ברצף במטופלים עם NSCLC חיובי למוטציות ב-EGFR – מחקר תצפיתי GioTag

טיפול ברצף עם אפטיניב ואוסימרטיניב מוביל לרצף טיפולי ממושך ונטול כימותרפיה במטופלים עם עמידות נרכשת מסוג T790M ויכול לשמש כאסטרטגיה טובה, במיוחד במטופלים גידולים חיוביים ל-Del19

ריאות, תצלום רנטגן (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להעריך תוצאים במטופלים עם NSCLCי(non-small cell lung cancer) חיובי למוטציות ב-EGFRי(Del19, L858R) המקבלים ברצף אפטיניב (afatinib) ואוסימרטיניב (osimertinib) בעולם האמיתי. המחקר בוצע בתבנית רטרוספקטיבית, תצפיתית, רב-מרכזית בהשתתפות 204 מטופלים עם מחלה חיובית ל-T790M שטופלו באוסימרטיניב לאחר כישלון של אפטיניב. משך המעקב המינימלי היה 10 חודשים ממועד תחילת הטיפול באוסימרטיניב.

התוצא הראשוני שנמדד היה משך הטיפול ברצך אפטיניב-אוסימרטיניב שחציונו היה 27.6 חודשים (רווח בר-סמך 95%, 25.9-31.3 חודשים) בכלל אוכלוסיית המחקר. במטופלים חיוביים ל-Del19 (מטופלים אלו היוו 73.5% מכלל אוכלוסיית החולים שנכללו במחקר), חציון משך הטיפול ברצך אפטיניב-אוסימרטיניב עמד על 30.3 חודשים (27.6-44.5 חודשים). ובמטופלים ממוצא אסייתי (שהוו 24.5% מאוכלוסיית המחקר), חציון משך הטיפול ברצך אפטיניב-אוסימרטיניב עמד על 46.7 חודשים (26.8-לא הושג). שיעור השרידות הכוללת בתום שנתיים ממועד תחילת הטיפול באפאטיניב היה 78.9%.

החוקרים מסכמים כי בעולם האמיתי, במטופלים עם עמידות נרכשת מסוג T790M, טיפול ברצף עם אפטיניב ואוסימרטיניב מוביל לרצף טיפולי ממושך ויכול לשמש כאסטרטגיה טובה, במיוחד במטופלים עם גידולים חיוביים ל-Del19.

מקור: 

Hochmair, M.J. et al. (2018) Future Oncology.

נושאים קשורים:  אפטיניב,  אוסימרטיניב,  משך טיפול,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  מחקרים
תגובות