סרטן השד 26.08.2018

פעילות מינית בשנתיים לאחר אבחון סרטן שד

הקשר שבין בעיות מיניות ומשתנים הקשורים לטיפול, תסמינים וגורמים פסיכו-סוציאליים בקרב חולות סרטן השד

מחצית מהנשים שאובחנו בסרטן השד ומילאו שאלון על איכות חיים בקרב שורדי סרטן, בדגש על פעילות ובעיות מיניות, לא היו פעילות מינית בשמונת החודשים הראשונים מאבחון המחלה ושיעור זה ירד לכ-40% שנה וחצי לאחר מכן. חוסר פעילות מינית בקרב שורדות סרטן השד נקשר בין השאר לבעיות מיניות רבות, גיל, השפעות המחלה ותסמיני דיכאון.

 מחקר זה ביקש להעריך את אחוז הנשים עם בני זוג אשר היו פעילות מינית בשנתיים הראשונות לאחר קבלת אבחנה של סרטן שד, לזהות גורמים הקשורים לחוסר פעילות מינית ולהעריך באופן נפרד, בקרב שורדות סרטן שד פעילות ושאינן פעילות מינית, את הקשר שבין בעיות מיניות ומשתנים הקשורים לטיפול, תסמינים וגורמים פסיכו-סוציאליים.

למחקר תצפית אורכי זה גויסו תוך שמונה חודשים מקבלת האבחנה נשים ששרדו את סרטן השד והן היו במעקב במשך 18 חודשים. מדדי התוצאים העיקריים היו פעילות או חוסר פעילות מינית בחודש האחרון ובעיות מיניות שהוערכו בפרק עם ארבע פריטים של בעיות מיניות בסולם איכות החיים לשורדי סרטן מבוגרים (Quality of Life in Adult Cancer Survivors scale - QLACS).

בקו הבסיס, 52.4% מהנשים דיווחו על פעילות מינית בחודש האחרון. אחוז זה עלה ל-60.7% לאחר 18 חודשים. בניתוחים רבי-משתנים של מדידות חוזרות נמצא כי גיל, קבלת כימותרפיה, תסמיני דיכאון ותפיסה עצמית של אטרקטיביות נמוכה נקשרו לחוסר פעילות מינית.

נשים שאינן פעילות מינית דיווחו על בעיות רבות יותר ב-QLACS בהשוואה לנשים פעילות מינית. בניתוחים רבי-משתנים מרובדים, תסמיני דיכאון נקשרו לבעיות מינית רבות יותר עבור נשים פעילות ושאינן פעילות מינית, כמו גם יובש בנרתיק. בקרב נשים פעילות מינית, גיל צעיר יותר בעת האבחנה, חודרנות נמוכה יותר של המחלה ותפיסה עצמית של אטרקטיביות נמוכה נקשרו לבעיות רבות יותר.

מחקר זה הראה כי תפקוד מיני/בריאות מינית הם היבטים משמעותיים באיכות החיים של נשים רבות ששרדו סרטן ולהיבטים אלה לרוב אין מענה מספקי שירותי הבריאות. מחקרים עתידיים צריכים לבחון כיצד נושאים אלו מטופלים על ידי רופאים ואת האינטראקציה עם המטופלות השורדות.

מקור:

Support Care Cancer. 2018 Aug;26(8):2605-2613. doi: 10.1007/s00520-018-4098-0. Epub 2018 Feb 17. Sexual functioning among early post-treatment breast cancer survivors.

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  בריאות מינית,  תפקוד מיני,  פעילות מינית,  סרטן ומין,  סרטן שד,  איכות חיים,  QLACS,  כימותרפיה,  דיכאון,  יובש נרתיקי,  דימוי עצמי,  אטרקטיביות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות