דלקת קרום המוח 31.07.2018

מאפיינים קליניים ומעבדתיים של דלקת קרום המוח על רקע זיהום GBS ביילודים ותינוקות

במחקר חדש שנערך במספר מרכזים בצרפת ביקשו החוקרים לתאר דלקת קרום המוח על רקע זיהום GBS בילדים מתחת לגיל שנה

פיגמנט כתום של סטרפטוקוקוס מקבוצה B

במחקר חדש נמצא שבעידן של אנטיביוטיקה מניעתית תוך-ורידית, יש ירידה בהיארעות של דלקת קרום המוח מוקדמת (גיל 0-6 ימים) על רקע זיהום GBS, אך, באופן בלתי-צפוי ישנה עלייה בהיארעות של מחלה מאוחרת (גיל 7 ימים עד גיל שנה), עם שיעור תמותה של 11.4%.

מחלה עקב זיהום בחיידק Group B Streptococcus - GBS - היא הסיבה המובילה לדלקת קרום המוח חיידקית ביילודים, זאת על אף טיפול ביולדת באנטיביוטיקה מניעתית תוך-ורידית לקראת הלידה.

במחקר חדש, שנערך במספר מרכזים בצרפת, ושהתפרסם בכתב העת Clinical Infectious Diseases, ביקשו החוקרים לתאר דלקת קרום המוח על רקע זיהום GBS בילדים מתחת לגיל שנה.

החוקרים ניתחו נתונים קליניים וביולוגיים לגבי דלקת קרום המוח על רקע זיהום GBS אשר נאספו על ידי ה-Association Clinique et Thérapeutique Infantile du Val de Marneי(ACTIV). המקרים סווגו לפי גיל: 0-6 ימים (מחלה מוקדמת), יילודים ותינוקות בני 7-89 ימים (מחלה מאוחרת, late-onset diseaseי[LOD]:יLOD1,י7-26 ימים; LOD2,י27-89 ימים), ותינוקות בני שלושה חודשים עד שנה (מחלת תינוקות).

נתונים סטטיסטיים: בקרב 848 מקרים של דלקת קרום המוח על רקע זיהום GBS בין השנים 2001-2014, ההיארעות של מחלה מוקדמת ירדה ב-63.3% (רווח סמך 95% של 43.9%-80.1%; P<0.001) ושל מחלה מאוחרת עלתה ב-58.1% (רווח סמך 95% של 39.1%-75.5%; P<0.001)י(52.9% ו-64.3% עבור LOD1 ו-LOD2, בהתאמה).

שבוע ההריון הממוצע בו נולדו התינוקות ירד באופן מובהק בכל קבוצות הגיל (38.7 שבועות היריון עבור מחלה מוקדמת, 38.6 שבועות הריון עבור LOD1, י37.3 שבועות היריון עבור LOD2, ו-34 שבועות היריון עבור מחלת תינוקות). סרוטייפ III נמצא ב-83.9% מהמקרים, ללא הבדלים משמעותיים בין ארבעת קבוצות הגיל או בין גיל ההריון בזמן הלידה. שכיחות חיידקי ה-GBS אשר השתייכו ל-clonal complex 17 לא הייתה שונה בין ארבעת הקבוצות. שיעור התמותה עמד על 11.4%.

סיכום: לאור הממצאים, החוקרים מסכמים שבעידן של אנטיביוטיקה מניעתית תוך-ורידית, ישנה ירידה בהיארעות של דלקת קרום המוח מוקדמת על רקע זיהום GBS, אך, באופן בלתי-צפוי ישנה עלייה בהיארעות של מחלה מאוחרת. נתונים אלו מדגישים את החשיבות בפיתוח של חיסון GBS יעיל לנשים בהריון.

מקור:

Anne-Sophie Romain, Robert Cohen, Céline Plainvert, Caroline Joubrel, Stéphane Béchet, Amélie Perret, Asmaa Tazi, Claire Poyart, Corinne Levy; Clinical and Laboratory Features of Group B Streptococcus Meningitis in Infants and Newborns: Study of 848 Cases in France, 2001–2014, Clinical Infectious Diseases, Volume 66, Issue 6, 5 March 2018, Pages 857–864, https://doi.org/10.1093/cid/cix896

נושאים קשורים:  מחקרים,  GBS,  דלקת קרום המוח,  יילודים,  אנטיביוטיקה מניעתית
תגובות