סרטן שד גרורתי 29.04.2018

משך השימוש בטרסטוזומאב והישרדות חולות בסרטן שד גרורתי

בשני העשורים האחרונים חלה מגמת עלייה במשך השימוש בטרסטוזומאב (הרצפטין) ובהישרדות הכללית של מטופלות עם סרטן שד גרורתי

תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)
תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)

ניתוח תוצאים בעולם האמיתי של מטופלות אוסטרליות עם סרטן שד גרורתי חשף  כי בשנים 2001-2015, חלה הארכה במשך הטיפול בטרסטוזומאב (הרצפטין) ובהישרדות הכללית, במקביל לעלייה בניטור הלבבי במהלך הטיפול. תוצאות אלו תואמות לממצאי מחקרים קליניים שבחנו את תוצאי הטיפול בטרסטוזומאב בקרב מטופלות עם סרטן שד גרורתי.

תוצאי מטופלים שטופלו במחקרים קליניים עשויים שלא לשקף את החוויה בטיפול הקליני השגרתי. מטרת מחקר זה היתה לתאר את דפוסי הטיפול בעולם האמיתי ואת ההישרדות הכללית של נשים שקיבלו טרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin) לטיפול בסרטן שד גרורתי (metastatic breast cancer - MBC).

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי של אוכלוסיה שלמה נעזר בנתונים דמוגרפיים ומידע על חלוקת תרופות ושירותים רפואיים בהם השתמשו נשים אוסטרליות כחלק מתוכנית ההרצפטין עבור MBC חיובי ל-HER2י(the Herceptin Program for HER2+MBC).

החוקרים העריכו את משך הטיפול בטרסטוזומאב ואת ההישרדות הכללית מהחלוקה הראשונה של טרסטוזומאב לטיפול ב-MBC ואת שיעורי הניטור הלבבי לפני ובמהלך הטיפול. התוצאים רובדו לשתי קבוצות לפי שנת תחילת הטיפול: 2001-2008 (קבוצה 1) ו-2009-2015 (קבוצה 2). התוצאים הושוו אל מול שני מחקרים קליניים עיקריים שבחנו את השימוש בטרסטוזומאב: מחקר H0648g (בו חציון ההישרדות הכללית היה 25 חודשים) ומחקר CLEOPATRA (בו חציון ההישרדות הכללית של קבוצת הביקורת היה 41 חודשים).

חציון הגיל של 5,899 מטופלות בעת הטיפול הראשון בטרסטוזומאב היה 57 שנים (טווח בין-רבעוני: 48-66). חציון משך הטיפול בטרסטוזומאב עלה מ-15 חודשים (7-33) בקבוצה 1 ל-18 חודשים (8-42) בקבוצה 2. חציון ההישרדות הכללית עלה מ-27 חודשים (12-57) בקבוצה 1 ל-38 חודשים (16-83) בקבוצה 2. שיעורי הניטור הלבבי עלו בקו הבסיס (52%-76%) ובמהלך הטיפול (47%-67%) בקבוצות 1 ו-2, בהתאמה.

ההישרדות הכללית, משך הטיפול בטרסטוזומאב (הרצפטין) ותדירות הניטור הלבבי עלו במהלך תקופת המחקר. תוצאי הטיפול בטרסטוזומאב באוכלוסייה הטרוגנית זו מהעולם האמיתי היו מבטיחים בדומה לתוצאי המחקרים הקליניים, עם חציון הישרדות כללית גבוה משלוש שנים בקבוצה 2 ו-25% מהמטופלות עם הישרדות במשך שבע שנים או יותר.

מקור: 

Breast. 2018 Apr;38:7-13. doi: 10.1016/j.breast.2017.11.007. Epub 2017 Nov 21.

Trastuzumab for metastatic breast cancer: Real world outcomes from an Australian whole-of-population cohort (2001-2016).

Daniels B1, Kiely BE2, Lord SJ3, Houssami N4, Lu CY5, Ward RL6, Pearson SA7.

 

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד גרורתי,  הרצפטין,  תוצאות בעולם האמיתי,  מחקר H0648g,  מחקר CLEOPATRA,  HER2
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות