סרטן שד גרורתי 05.02.2018

משך הטיפול וההישרדות הכללית בעקבות טיפול עם טרסטוזומאב

משך הטיפול וההישרדות הכללית בעקבות טיפול עם טרסטוזומאב (הרצפטין) בסרטן שד גרורתי עלו בשנים 2001-2016 והביאו בעולם האמיתי לתוצאים הדומים לאלו שדווחו במחקרים קליניים

תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)
תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)

מחקר שהקיף כ- 6,000 מטופלות שאובחנו עם סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 וטופלו בטרסטוזומאב (הרצפטין) על פני 15 שנה, מצא כי ככל שעברו השנים, משך הטיפול התארך ובהתאם גם ההישרדות וחשיבות הניטור הלבבי במהלך הטיפול. בשנים האחרונות שיעורי ההישרדות של מטופלות אלו הדביקו את תוצאות המחקרים קליניים וכרבע מהמטופלות מהשנים שרדו במשך שבע שנים ויותר.

התוצאים של מטופלות שקיבלו טיפול במסגרת מחקרים קליניים עשויים שלא לשקף את חוויית הטיפול הקליני השגרתי. מחקר זה מתאר את דפוסי הטיפול בעולם האמיתי ואת ההישרדות הכללית של נשים המטופלות עם טרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin) עבור סרטן שד גרורתי.

מחקר עוקבה פרוספקטיבי של אוכלוסייה שלמה בוצע תוך שימוש בנתונים דמוגרפיים ומידע על שימוש בתרופות ושירותי בריאות לגבי נשים שהשתתפו בתוכנית ההרצפטין עבור סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2י(Herceptin Program for HER2+MBC) באוסטרליה. החוקרים העריכו את משך זמן הטיפול בטרסטוזומאב ואת ההישרדות הכללית החל מהטיפול הראשון בטרסטוזומאב עבור סרטן שד גרורתי. כמו כן, הוערכו שיעורי הניטור הלבבי לפני ואחרי הטיפול. התוצאים רובדו לשתי קבוצות לפי שנת ההתחלה: 2001-2008 (קבוצת זמן 1) ו- 2009-2015 (קבוצת זמן 2). החוקרים השוו את התוצאים לשני מחקרים קליניים גדולים שבחנו את השימוש בטרסטוזומאב: מחקר H0648g (בו חציון ההישרדות של מטופלות עם סרטן שד גרורתי עמד על 25 חודשים) ומחקר CLEOPATRA (בו חציון ההישרדות הכללית של קבוצת הביקורת עמד על 41 חודשים).

חציון הגיל של 5,899 המטופלות בעת קבלת המינון הראשון של טרסטוזומאב היה 57 שנים (טווח בין-רבעוני: 48-66). חציון זמן הטיפול בטרסטוזומאב עלה מ-15 חודשים (7-33) בקבוצת זמן 1 ל-18 חודשים (8-42) בקבוצת זמן 2. חציון ההישרדות הכללית עלה מ-27 חודשים (12-57) בקבוצת זמן 1 ל-38 חודשים (16-83) בקבוצת זמן 2. שיעור הניטור הלבבי עלה בקו הבסיס (52%-76%) בקבוצת זמן 1 ובזמן הטיפול (47%-67%) בקבוצת זמן 2.

ההישרדות הכללית, משך הטיפול בטרסטוזומאב (הרצפטין) ותדירות הניטור הלבבי עלו עם הזמן לאורך תקופת המחקר. התוצאים עם טרסטוזומאב באוכלוסייה הטרוגנית זו מהעולם האמיתי היו דומים לאלו שנצפו במחקרים קליניים, עם חציון הישרדות כללית הגבוה משלוש שנים בקבוצה 2, כאשר 25% מהמטופלות שרדו במשך שבע שנים ויותר.

מקור: 

Breast. 2017 Nov 21;38:7-13. doi: 10.1016/j.breast.2017.11.007. [Epub ahead of print]
Trastuzumab for metastatic breast cancer: Real world outcomes from an Australian whole-of-population cohort (2001-2016).
Daniels B1, Kiely BE2, Lord SJ3, Houssami N4, Lu CY5, Ward RL6, Pearson SA7.

נושאים קשורים:  סרטן שד גרורתי,  טרסטוזומאב,  הרצפטין,  סרטן שד גרורתי חיובי ל- 2HER,  ניטור לבבי,  מחקרH0648g,  מחקר CLEOPATRA,  הישרדות כללית,  משך זמן הטיפול,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות