טרסטוזומאב 16.10.2017

טרסטוזומאב משפר את ההישרדות של מטופלות עם סרטן שד חיובי ל- HER2

מחקר סיני שהתבסס על נתונים מהעולם האמיתי מצא כי שימוש בטרסטוזומאב (הרצפטין) בשלבים המוקדמים וכן לאחר שליחת גרורות של הביא לשיפור מובהק בהישרדות של מטופלות עם סרטן שד חיובי ל- HER2, בפרט במקרים של מחלה גרורתית שלא נחשפה בעבר לטרסטוזומאב. עוד נמצא במחקר זה כי המצב האקונומי של האזור בו ניתן הטיפול משפיע על הסיכוי לקבלת טרסטוזומאב

טרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin) הינו מרכיב עיקרי בטיפול בסרטן שד חיובי ל- HER2. מאחר ויש מחסור בנתונים מהעולם האמיתי, המחקר שלהלן העריך את השימוש בפועל ואת היעילות של טרסטוזומאב במסגרת העולם האמיתי בסין.

1,139 מטופלות עם סרטן שד פולשני חיובי ל-HER2, אשר אושפזו ב-13 בתי חולים במזרח סין בין השנים 2010-2015, נכללו במחקר זה.

מבין 1,017 מטופלות עם סרטן שד בשלבים מוקדמים, 40.5% (412/1,017) קיבלו טרסטוזומאב. מטופלות עם סרטן שד בשלבים מתקדמים אשר טופלו באזורים עתירי מקורות מימון (תוצר מקומי גולמי לנפש >15,000$ והכללה של טרסטוזומאב בתוכנית הביטוח הציבורית) היו עם סיכוי גבוה יותר לקבל טרסטוזומאב, בהשוואה לנשים שטופלו באזורים עם מקורות מוגבלים (37.3% בהשוואה ל- 13.0%, p<0.05). לאחר שליחת גרורות, 50.8% (366/720) מהמטופלות קיבלו טרסטוזומאב כטיפול קו ראשון. באזורים עתירי מקורות, יותר מ- 10% מהמטופלות עם סרטן שד גרורתי המשיכו בטיפול עם טרסטוזומאב לאחר שמחלתן התקדמה פעמיים, בעוד שיותר מ- 40% מהמטופלות שטופלו באזורים מעוטי מקורות לא טופלו מעולם עם טרסטוזומאב לאורך כל מחלתן. באופן כללי, השיפור בהישרדות עם טרסטוזומאב, בהשוואה להעדר טרסטוזומאב, היה משמעותי עבור מטופלות עם סרטן שד בשלבים מוקדמים (יחס סיכון [hazard ratio - HR]:י0.609, 95% רווח בר סמך: 0.505-0.744) ועם סרטן שד גרורתי (HR: 0.541, 0.418-0.606). קשר זה היה חזק אף יותר בקרב מטופלות עם סרטן שד גרורתי שמעולם לא טופלו עם טרסטוזומאב (HR: 0.493, 0.372-0.576) בהשוואה למטופלות שקיבלו טיפול מספק בטרסטוזומאב עבור סרטן שד בשלבים מוקדמים (HR: 0.878, 0.506-1.431).

מחקר זה הראה הבדלים רחבים בשימוש בטרסטוזומאב (הרצפטין) בין אזורים שונים ושלבי טיפול שונים. מטופלות עם סרטן שד בשלבים מוקדמים וכן מטופלות עם מחלה גרורתית יכולות להניב מהטיפול בטרסטוזומאב, כפי שמראים נתוני ההישרדות. עם זאת, כאשר ניתן טיפול מספק עם טרסטוזומאב בשלב מוקדם של המחלה, טיפול נוסף עם טרסטוזומאב כקו-ראשון עבור סרטן שד גרורתי לא יהיה יעיל, בפרט בקרב מטופלות עם הישרדות קצרה ללא מחלה, וטיפול קו-שני נגד HER2 יהיה עדיף.

מקור: 

Oncologist. 2017 Aug 10. pii: theoncologist.2017-0088. doi: 10.1634/theoncologist.2017-0088. [Epub ahead of print]
Disparities of Trastuzumab Use in Resource-Limited or Resource-Abundant Regions and Its Survival Benefit on HER2 Positive Breast Cancer: A Real-World Study from China.
Li J1, Wang S2, Wang Y3, Wang X4, Wang H5, Feng J6, Zhang Q7, Sun T8, Ouyang Q9, Yin Y10, Liu Y11, Geng C12, Yan M13, Jiang Z14.

נושאים קשורים:  טרסטוזומאב,  הרצפטין,  סרטן שד חיובי ל- HER2,  סרטן שד גרורתי,  טיפול לפי מצב סוציו-אקונומי,  כלכלה ותרופות,  כלכלה וסרטן,  מחקרים,  סרטן שד
תגובות