סרטן ריאות מתקדם 09.10.2017

חוסמי נקודות בקרה חיסוניות משפרים את סיכויי ההישרדות של מטופלים עם NSCLC

ניתוח של תשעה מחקרים העלה כי טיפולי קו-ראשון ושני עם פמברוליזומאב, ניבולומאב או אטזוליזומאב מביאים לשיפורים מובהקים וניכרים בהישרדות הכללית של מטופלים עם סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (NSCLC), בהשוואה לכימותרפיות הסטנדרטיות, ביניהן דוסטקסל או ארלוטיניב

אפשרויות טיפול קו שני עבור סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (non–small-cell lung cancer - NSCLC) הן מוגבלות. הטיפול השגרתי כולל את התרופות הציטוטוקסיות דוסטקסל (Docetaxel - Taxotere) ופמטרקסד (Pemetrexed - Alimta) ואת חוסמי הטירוזין קינאז EGFR ארלוטיניב (Erlotinib – Tarceva) וגפיטיניב (Gefitinib - Iressa). חוסמי נקודות בקרה חיסוניות הינם מחלקה חדשה של תרופות אשר הוכיחו במחקרים שיעורי תגובה רדיולוגית כללית ממושכת וסבילות טובה. מטרתה של סקירה שיטתית זו היתה לחקור את היעילות של חוסמי נקודות בקרה, בהשוואה לכימותרפיות אחרות, בקרב מטופלים עם NSCLC מתקדם.

בוצע חיפוש שיטתי במאגרי המידע Medline, Embase ו- PubMed אחר מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית אשר השוו בין טיפול בחוסמי נקודות בקרה לבין טיפולים כימותרפיים בקרב מטופלים עם NSCLC בשלבים IIIB או IV.

15 מאמרים שהקיפו תשעה מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית נכללו בניתוח הסופי. בהשוואה לכימותרפיה, נצפה שיפור מובהק בהישרדות הכללית עם טיפול קו-שני עם ניבולומאב (Nivolumab - Opdivo)י(NSCLC שאינו קשקשי: יחס סיכון [hazard ratio - HR]:י0.72, 95% רווח בר סמך: 0.60-0.77, p<0.001;יNSCLC קשקשי: HR:י0.59, 0.44-0.79, p<0.001), טיפול קו-שני עם אטזוליזומאב (Atezolizumab - Tecentriq)י(HR: 0.73, 0.62-0.87, p=0.0003) או טיפול קו-שני עם פמברוליזומאב (Pembrolizumab – Keytruda) (מטופלים עם גידולים שנמצאו חיוביים לביטוי PD-L1 וקיבלו פמברוליזומאב במינון 2 מ"ג/ק"ג: HR: 0.71, 0.58-0.88, p=0.008); פמברוליזומאב במינון 10 מ"ג/ק"ג: HR: 0.61, 0.49-0.75, p<0.001) או טיפול קו-ראשון עם פמברוליזומאב (HR: 0.60, 0.41-0.89, p=0.005). שיעור תופעות הלוואי היה גבוה יותר בעיקר בקבוצות הכימותרפיה.

בקרב מטופלים עם NSCLC מתקדם, בשלבים IIIB או IV, השיפור בהישרדות הכללית עולה על הסיכונים ותומך בשימוש בפמברוליזומאב (קיטרודה) כטיפול קו-ראשון (עבור מטופלים עם ביטוי PD-L1 בשיעור 50% ומעלה על ידי הגידול) או טיפול קו-שני עם ניבולומאב (אופדיבו), אטזוליזומאב (טסנטריק) או פמברוליזומאב (עבור מטופלים עם גידולים חיוביים ל- PD-L1).

מקור: 

Ellis PM, Vella ET, Ung YC.
Immune Checkpoint Inhibitors for Patients With Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer: A Systematic Review
Clin Lung Cancer. 2017 Sep;18(5):444-459.e1. doi: 10.1016/j.cllc.2017.02.001. Epub 2017 Feb 16. Review.

נושאים קשורים:  סרטן ריאות מתקדם,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  NSCLC,  דוסטקסל,  טקסוטר,  פמטרקסד,  אלימטה,  ארלוטיניב,  טרסבה,  גפיטיניב,  אירסה,  חוסם EGFR,  הישרדות כללית,  ניבולומאב,  אופדיבו,  אטזוליזומאב,  טסנטריק,  פמברוליזומאב,  קיטרודה,  PD-L1,  אימונואונקולוגיה
תגובות