סרטן שד חיובי ל- HER2 14.08.2017

טרסטוזומאב מביאה לשיפור ניכר בפרוגנוזה של סרטן שד גרורתי חיובי ל- HER2

מחקר פרוספקטיבי שנערך במרכז יחיד בגרמניה והקיף כ- 4,500 מטופלות עם סרטן שד ראשוני, מצא כי הפרוגנוזה של סרטן שד גרורתי וחיובי ל- HER2 שטופל עם טרסטוזומאב (הרצפטין) טובה יותר בהשוואה לזו של סרטן שד גרורתי ושלילי ל- HER2, והפרוגנוזה הטובה ביותר היא של סרטן שד גרורתי וחיובי לשלושת הסמנים שטופל עם טרסטוזומאב. עוד נמצא כי טיפול אדג'ובנטי לא מביא לשיפור ואף גורע מהישרדות המטופלות

הפרוגנוזה של סרטן שד חיובי ל- HER2 השתנתה מאז הצגת טרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin) לטיפול במחלה בשלב מוקדם עד גרורתי. מאז, הפרוגנוזה של סרטן שד חיובי ל- HER2 מתוארת כטובה יותר בהשוואה לסרטן שד גרורתי שלילי ל- HER2. מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את ההשפעה הכללית של טרסטוזומאב ואת ההשפעה של טיפול אדג'ובנטי מוקדם עם טרסטוזומאב על הישרדות מטופלות עם סרטן שד גרורתי וחיובי ל- HER2.

כל הנשים שאובחנו בשנים 2001-2013 עם סרטן שד ראשוני במרכז האזורי לסרטן שד של דרזדן, גרמניה, נסרקו על ידי החוקרים אחר טיפול עם או ללא טרסטוזומאב כטיפול אדג'ובנטי או טיפול למחלה גרורתית, באמצעות הערכת הישרדות של קפלן-מאייר ורגרסיה על שם קוקס. בנוסף, נאספו נתונים לגבי גיל המטופלות ושלב הגידול בעת קבלת האבחנה הראשונה של סרטן שד, סטטוס קולטן להורמונים, דירוג הגידול, זמן ואתר הגרורות בעת קבלת האבחנה של גרורות מרוחקות.

מבין 4,481 נשים שאובחנו עם סרטן שד ראשוני, 643 היו עם מחלה גרורתית. 465 נשים היו עם גידול חיובי ל- HER2, מתוכן 116 עם גרורות ראשוניות או משניות. חציון ההישרדות של מטופלות עם מחלה גרורתית ראשונית וחיובית ל- HER2 היה 3.0 שנים (95% רווח בר סמך: 2.3-4.0 שנים). לאחר תיקנון לגורמים אחרים, נמצא כי ההישרדות היתה ממושכת יותר בקרב מטופלות עם סרטן שד חיובי ל- HER2 שטופלו עם טרסטוזומאב, בהשוואה למטופלות עם סרטן שד גרורתי שלילי ל- HER2 (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י2.10, 95% רווח בר סמך: 1.58-2.79). ניתוח קפלן-מאייר של השפעות הטיפול האדג'ובנטי, עם וללא טרסטוזומאב, מצא יתרון הישרדותי עבור מטופלות שלא קיבלו טיפול מוקדם. חציון ההישרדות היה גבוה ביותר בקרב מטופלות עם סרטן שד ראשוני גרורתי חיובי לקולטנים להורמונים וחיובי ל- HER2י(triple-positive), ועמד על 3.3 שנים (95% רווח בר סמך: 2.3-4.6).

הפרוגנוזה של מטופלות עם סרטן שד גרורתי חיובי ל- HER2 שטופלו עם טרסטוזומאב טובה יותר בהשוואה למטופלות עם סרטן שד שלילי ל- HER2. יש צורך במחקר נוסף להערכת התפקיד של כימותרפיה אדג'ובנטית, עם או ללא טרסטוזומאב. ההישרדות הטובה ביותר נצפתה בקרב מטופלות עם סרטן שד גרורתי חיובי לשלושת הסמנים. ממצאי המחקר צפויים להשפיע על הייעוץ הרפואי בעת האבחנה הראשונה בסרטן שד גרורתי.

מקור: 

Trastuzumab and survival of patients with metastatic breast cancer
Gynecologic Oncology First Online: 14 June 2017

נושאים קשורים:  סרטן שד חיובי ל- HER2,  סרטן שד גרורתי,  טרסטוזומאב,  הרצפטין,  סרטן שד שלילי ל- HER2,  טיפול אדג'ובנטי לסרטן שד,  הישרדות עם סרטן שד גרורתי,  מחקרים,  סרטן שד
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות