לוקמיה מיאלואידית כרונית 12.07.2017

מינון נמוך של דסטיניב יעיל ובטוח לטיפול בקשישים עם לוקמיה מיאלואידית כרונית עם עמידות או אי-סבילות לאימטיניב

מטופלים בגילאי 65 ומעלה עם אבחנה חדשה של לוקמיה מיאלואידית כרונית (CML) או מחלה עמידה/לא סבילה לאימטיניב שטופלו עם דסטיניב במינון נמוך (עד 20 מ"ג ליום) הגיבו ברובם (94%) לטיפול, עם תגובות מולקולריות גבוהות וללא תופעות לוואי חמורות

יש שיפור משמעותי בתוצאים הקליניים של מטופלים עם לוקמיה מיאלואידית כרונית (chronic myeloid leukemia - CML) שטופלו עם חוסמי טירוזין קינאז CBR-ABL, אך עקב ההיארעות הגבוהה של תופעות לוואי, מטופלים קשישים לרוב אינם יכולים לסבול את המינון הסטנדרטי. עם זאת, חלק מהמטופלים שקיבלו מינונים נמוכים של חוסם טירוזין קינאז השיגו תגובות מולקולריות טובות.

בוצע ניתוח רטרוספקטיבי של היעילות והבטיחות של דסטיניב (Dasatinib - Sprycel) במינון נמוך עבור מטופלים קשישים עם CML. למחקר גויסו 21 מטופלים בני 65 ומעלה עם CML בשלב כרוני, שהיו עם אבחנה חדשה או מחלה עמידה או ללא סבילות לאימטיניב (Imatinib - Glivec). המטופלים קיבלו דסטיניב במינון נמוך מ- 100 מ"ג ליום. 77% מבין 21 המטופלים היו עם אבחנה חדשה של CML.

91% ו- 72% מהמטופלים קיבלו מינון דסטיניב ממוצע של עד 50 מ"ג ועד 20 מ"ג ליום, בהתאמה. תגובה מולקולרית גבוהה של MR3י(major molecular response – ירידה של 3 לוג בספירת התאים הסרטניים), MR4 ו- MR4.5 הושגה על ידי 96%, 77% ו- 62% מהמטופלים, בהתאמה. מבין 15 המטופלים שקיבלו מינון ממוצע עד 20 מ"ג, 94% השיגו תגובה מולקולרית גבוהה ו- 74% השיגו MR4.5. תופעת הלוואי השכיחה ביותר שאינה המטולוגית היתה תפליט פלאורלי (29%) שטופל בהצלחה על ידי תרופות משתנות והתאמת מינון דסטיניב.

מינון נמוך (עד 20 מ"ג) של דסטיניב (ספרייסל) מביא לתגובה מולקולרית מספקת בקרב מרבית המטופלים הקשישים, ללא תופעות לוואי חמורות.

מקור: 

Itamura H, Kubota Y, Shindo T, Ando T, Kojima K, Kimura S.
Elderly Patients With Chronic Myeloid Leukemia Benefit From a Dasatinib Dose as Low as 20 mg
Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2017 Mar 18. pii: S2152-2650(17)30014-9. doi: 10.1016/j.clml.2017.02.023. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  לוקמיה מיאלואידית כרונית,  חוסמי טירוזין קינאז,  טירוזין קינאז CBR-ABL,  דסטיניב,  ספרייסל,  אימטיניב,  גליבק,  תגובה מולקולרית,  תפליט פלאורלי,  מחקרים,  אימונואונקולוגיה
תגובות