דלקת מפרקים שגרונית 11.07.2017

יחס עלות-תועלת של טיפול משולש בהשוואה לשילוב מתוטרקסט ותכשיר ביולוגי בחולי RA

שילוב מתוטרקסט-אטנרספט הוביל לעלייה קלה בלבד במדד QALYs אך לעלייה משמעותית בעלויות הטיפול, לעומת טיפול משולש במתוטרקסט, סולפאסאלאזין והידרוקסיכלורוקווין בחולי RA

מתוצאות מחקר RACATי(Rheumatoid Arthritis Comparison of Active Therapies) עלה כי טיפול משולש באמצעות sulfasalazine, hydroxychloroquine ו-methotrexate הינו שווה ערך לשילוב של methotrexate ותכשיר ביולוגי בקרב חולים עם דלקת מפרקים שגרונית (rheumatoid arthritis – RA). במחקר שתוצאותיו מתפרסמות ב-Annals of Internal Medicine, ביקשו החוקרים לקבוע את יחס העלות-תועלת של משלב מתוטרקסט-אטנרספט בהשוואה למשלב המשולש כקו טיפול ראשון בקרב חולים עם RA.

לצורך ניתוח הנתונים נכללו כ-353 משתתפים שלקחו חלק במחקר RACAT, והתייצגו עם מחלה פעילה למרות טיפול של לפחות 12 שבועות במתוטרקסט. התוצאות העיקריות הוגדרו כעלויות טיפול מצטברות, מדד QALYsי(quality-adjusted life years), ויחסי עלות-תועלת מצטברים (incremental cost-effectiveness ratios – ICERs).

נתונים סטטיסטיים: מניתוח הנתונים עלה כי שילוב התרופות מתוטרקסט-אטנרספט הוביל לעלייה קלה בלבד לפי מדד QALYs אך לעלייה משמעותית בעלויות הטיפול. ערך ICER מחושב לטיפול במתוטרקסט-אטנרספט ולטיפול המשולש עמד על 2.7 מיליון דולר לכל QALY, ו-0.98 מיליון דולר לכל QALY, כעבור 24 ו-48 שבועות, בהתאמה. מחישוב לפי טיפול לתקופת חיים עלה כי שילוב מתוטרקסט-אטנרספט עשוי להוביל לעלייה של 0.15 QALYs בהשוואה לטיפול המשולש, אך תוספת זו תוביל לעלות נוספת של 77,290 דולר, או ICER של 521,520 דולר ל- QALY למטופל.

סיכום: החוקרים מסכמים כי מניתוח הנתונים עולה שמתן טיפול ביולוגי כקו ראשון ללא ניסיון טיפולי במשלב המשולש לחולים עם דלקת מפרקים שגרונית אינו משתלם בחישוב יחס עלות-תועלת, שכן הוא מוביל לעלייה משמעותית בהוצאות הכספיות, אך עם תועלת מזערית בלבד.

מקור:

BANSBACK, Nick, et al. Triple Therapy Versus Biologic Therapy for Active Rheumatoid Arthritis: A Cost-Effectiveness Analysis. Annals of Internal Medicine, 2017.‏

עריכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  דלקת מפרקים שגרונית,  DMARDS,  hydroxychloroquine,  sulfasalazine,  QALYs,  ICER,  סולפאסאלאזין,  הידרוקסיכלורוקווין,  מחקרים,  מתוטרקסאט,  ריאומטולוגיה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות