מחקרים 27.03.2017

סריטיניב משפר את הזמן עד להתקדמות המחלה בהשוואה לכימותרפיה כטיפול קו ראשון בסרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים

מחקר ASCEND-4 מצא כי בהשוואה לטיפול קו-ראשון סטנדרטי של כימותרפיה על בסיס פלטינום עבור סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים עם סידור מחדש של הגן ALK, סריטיניב (זיקאדיה) מאריך פי שניים את ההישרדות ללא התקדמות המחלה של מטופלים אלו

היעילות של סריטיניב (Ceritinib - Zykadia) בקרב מטופלים עם סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (non-small cell lung cancer - NSCLC) עם סידור מחדש של הגן ALKי(ALK- rearrangement) שלא קיבלו טיפול קודם אינה ידועה. מחקר זה העריך את היעילות והבטיחות של סריטיניב בהשוואה לכימותרפיה על בסיס פלטינום במטופלים אלו.

מחקר ASCEND-4 הינו מחקר שלב III עם תווית פתוחה והקצאה אקראית אשר נערך ב- 134 מרכזים ב- 28 מדינות, בו השתתפו מטופלים עם NSCLC לא קשקשי חיובי ל- ALK בשלבים מתקדמים (IIIB/IV). מטופלים מתאימים הוקצו דרך מערכת ממוחשבת לסריטיניב פומי במינון 750 מ"ג/יום או לכימותרפיה על בסיס פלטינום (ציספלטין [Cisplatin] במינון 75 מ"ג/מ"ר או קרבופלטין [Carboplatin]יAUC 5-6 יחד עם פמטרקסד [Pemetrexed – Alimta] במינון 500 מ"ג/מ"ר אחת לשלושה שבועות למשך ארבעה מחזורים ואחריהם טיפול אחזקתי עם פמטרקסד). ההקצאה רובדה לפי סטטוס תפקודי 0 או 1-2 (לפי קריטריוני ארגון הבריאות העולמי), טיפול נאואדג'ובנטי או אדג'ובנטי קודם ונוכחות גרורות במוח בסקירות שהוערכו על ידי החוקרים.
התוצא העיקרי היה הישרדות ללא התקדמות המחלה של כל המטופלים שהוקצו לטיפול (מערך ניתוח מלא) לפי הערכה של ועדת סקירה בלתי-תלויה שאינה חשופה להקצאות הטיפול. ניתוחי הבטיחות בוצעו על כלל המטופלים שקיבלו לפחות מנה אחת של תרופת המחקר.

בין אוגוסט 2013 למאי 2015, 376 מטופלים הוקצו אקראית לסריטיניב (n=189) או כימותרפיה (n=187). חציון ההישרדות ללא התקדמות היה 16.6 חודשים (95% רווח בר סמך: 12.6-27.2) בקבוצת הסריטיניב ו- 8.1 חודשים (5.8-11.1) בקבוצת הכימותרפיה (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י0.55, 95% רווח בר סמך: 0.42-0.73, p<0·00001). תופעות הלוואי הנפוצות ביותר שנצפו בקבוצת הסריטיניב היו שלשולים (160/189 [85%]) ובקבוצת הכימותרפיה בחילות (97/175 [55%]), הקאות (63/175 [36%]) ואנמיה (62/175 [35%]).

טיפול קו-ראשון עם סריטיניב הביא לשיפור מובהק סטטיסטית עם משמעות קלינית בהישרדות ללא התקדמות המחלה, בהשוואה לכימותרפיה, בקרב מטופלים עם NSCLC מתקדם חיובי ל- ALK.

מקור:

Prof Jean-Charles Soria, MD, Daniel S W Tan, MD, Rita Chiari, MD, Prof Yi-Long Wu, MD, Prof Luis Paz-Ares, MD, ProfJuergen Wolf, MD, Sarayut L Geater, MD, Prof Sergey Orlov, MD, Diego Cortinovis, MD, Prof Chong-Jen Yu, MD, Maximillian Hochmair, MD, Prof Alexis B ortot, MD, Prof Chun-Ming Tsai, MD, Denis Moro-Sibilot, MD, Rosario G Campelo, MD, Tracey McCulloch, MSc, Paramita Sen, PhD, Margaret Dugan, MD, Serafino Pantano, PhD, Fabrice Branle, MD, Cristian Massacesi, MD, Gilberto de Castro Jr, MD
First-line ceritinib versus platinum-based chemotherapy in advanced ALK-rearranged non-small-cell lung cancer (ASCEND-4): a randomised, open-label, phase 3 study
Published: 23 January 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30123-X

ערכה: ד"ר נילי טלבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  NSCLC,  סרטן ריאות חיובי ל- ALK,  ALK,  סריטיניב,  זיקאדיה,  פמטרקסד,  אלימטה,  ציספלטין,  קרבופלטין,  ASCEND-4,  טיפול קו-ראשון בסרטן ריאות,  כימותרפיה על בסיס פלטינה
תגובות