מחקרים 19.02.2017

הוספת נינטדאניב (וורגטף) לפמטרקסד/ציספלטין משפר הישרדות מטופלים עם מזותליומה פלאורלית ממאירה מתקדמת

מחקר שלב II שהשווה בין נינטדאניב (וורגטף) לאינבו כטיפול נלווה לפמטרקסד/ציספלטין עבור מזותליומה פלאורלית ממאירה בלתי-נתיחה, מצא כי נינטדאניב שיפר באופן ניכר את ההישרדות ללא התקדמות, עם פרופיל בטיחות סביר וסבילות טובה יותר בהשוואה לאינבו

טיפול קו-ראשון סטנדרטי עבור מטופלים עם מזותליומה פלאורלית ממאירה (malignant pleural mesothelioma - MPM) בלתי-נתיחה הינו שילוב של פמטרקסד (Pemetrexed - Alimta) וציספלטין (Cisplatin - Abiplatin). מאחר ושילוב תרופתי זה מניב הישרדות כללית שאורכת כשנה אחת בלבד, יש צורך בגישות טיפול חדשות. מחקר MAPSי(Mesothelioma Avastin Cisplatin Pemetrexed Study) הראה כי חסימת המסלול התאי של VEGF הינה מוקד עניין כחלופה לטיפול ב- MPM. נינטדאניב (Nintedanibי– Ofev, Vargatef) הינו חוסם אנגיוקינאז משולש של VEGFR,יPDGFR ו- FGFR וניטל באופן פומי. מחקר זה העריך את היעילות והבטיחות של נינטדאניב בשילוב עם פמטרקסד/ציספלטין בקרב מטופלים עם MPM מתקדמת.

מטופלים עם MPM בלתי-נתיחה, שלא קיבלו טיפול קודם והיו עם סטטוס תפקודי 0-1 לפי קבוצת הקואופרטיב האונקולוגי המזרחי (Eastern Cooperative Oncology Group- ECOG), רובדו לפי היסטולוגיית הגידול (אפיתליואידי/דו-שלבי) והוקצו אקראית ביחס 1:1 לקבלת עד שישה מחזורי טיפול עם פמטרקסד (500 מ"ג/מ"ר) וציספלטין (75 מ"ג/מ"ר) ביום הראשון ונינטדאניב (200 מ"ג פעמיים ביום) או אינבו בימים 2-21. מטופלים שמחלתם לא התקדמה קיבלו טיפול אחזקתי עם נינטדאניב או אינבו. התוצא העיקרי שנבחן היה הישרדות ללא התקדמות.

87 מטופלים הוקצו אקראית לקבלת פמטרקסד/ציספלטין יחד עם נינטדאניב או אינבו. מאפייני המטופלים היו דומים בשתי הקבוצות. ההישרדות ללא התקדמות היתה ממושכת יותר בקרב מטופלים שהוקצו לנינטדאניב, בהשוואה לאינבו (חציון: 9.4 חודשים [95% רווח בר סמך: 6.7-11.2] לעומת 5.7 [5.5-7.0], יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י0.56 [0.34-0.91], P=0.017). ממצא זה היה עקבי הן בקרב כלל אוכלוסיית המחקר והן בקרב מטופלים עם היסטולוגיה אפיתליואידית. נתונים ראשוניים לגבי ההישרדות הכללית מעידים גם הם על יתרון לנינטדאניב (חציון: 18.3 חודשים [15.2 עד ערך שעדיין לא הושג] לעומת 14.5 [12.3-22.1], HR:י0.78 [0.43-1.41],יP=0.413).

כל המטופלים חוו לפחות תופעת לוואי אחת. 7% מהמטופלים שהוקצו לנינטדאניב ו- 15% מהמטופלים שהוקצו לאינבו הפסיקו את הטיפול עקב תופעות לוואי. תופעות לוואי חמורות אירעו בקרב 36% ו- 42% מהמטופלים שהוקצו לנינטדאניב ואינבו, בהתאמה. תופעות הלוואי הנפוצות ביותר בדרגות 3 ומעלה שאירעו בקבוצות הנינטדאניב ואינבו (בהתאמה) היו נויטרופניה (34% לעומת 10%), עלייה ב- ALTי(14% לעומת 2%) ועלייה ב- GGTי(14% לעומת 0).

נינטדאניב (אופב) בשילוב עם פמטרקסד/ציספלטין יעיל מבחינה קלינית ומשפר את ההישרדות ללא התקדמות, עם פרופיל בטיחות נסבל, בקרב מטופלים עם MPM בלתי-נתיחה. עקב ממצאי המחקר המבטיחים, מחקר שלב II זה הורחב למחקר שלב III שנמצא כעת בשלב גיוס מטופלים.

מקור:

Nintedanib plus Pemetrexed/Cisplatin in Patients with MPM: Phase II Findings from the Placebo-Controlled LUME-Meso Trial

ערכה: ד"ר נילי טלבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  מזותליומה פלאורלית ממאירה,  ציספלטין,  אביפלטין,  פמטרקסד,  אלימטה,  Nintedanib,  Ofev,  חוסם VEGF,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  נויטרופניה,  עלייה ב- ALT,  עלייה ב- GGT,  נינטדניב
תגובות