medic webinar 13.02.2017

וובינר מדעי: המשמעויות האורולוגיות של טיפול בטסטוסטרון

medic webinar מציגים את הרצאתה של ד"ר רוית יחיאלי כהן, שנערכה במסגרת הוובינר בנושא תפיסה חדשה בהזדקנות הגבר. זו ההרצאה השנייה במסגרת וובינר זה, אשר השתתפות בו מקנה 5 נקודות CME

תגובות