מחקרים 12.02.2017

הסיכון לפגיעה כלייתית חדה תחת טיפול משולב בונקומיצין ופיפרצילין-טזובקטם בהשוואה לטיפול בונקומיצין וצפפים

טיפול משולב של ונקומיצין ופיפרצילין-טזובקטם הוביל לפגיעה כלייתית חדה בשיעור גבוה משמעותית בהשוואה לטיפול בשילוב של ונקומיצין וצפפים, כך עולה ממחקר שתוצאותיו מתפרסמות ב- Clinical Infectious Diseases

כליות (צילום: אילוסטרציה)
כליות (צילום: אילוסטרציה)

זה מכבר ישנן עדויות לכך שטיפול בשילוב של ונקומיצין ופיפרצילין-טזובקטם לטיפול מעלה את הסיכון לפגיעה נפרוטוקסית. עד כה לא נעשו מחקרים מבוקרים היטב ומבוססים להערכת שיעורי פגיעה כלייתית חדה (AKI) בקרב חולים שטופלו בונקומיצין + פיפרצילין-טזובקטם (VPT), בהשוואה לחולים עם רקע דומה שטופלו בונקומיצין+צפפים (VC).

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי שנערך בארצות הברית, ביקשו החוקרים לבדוק היארעות של AKI בחולים המטופלים בשילוב של VPT בהשוואה לקבוצה תואמת של חולים שטופלו בשילוב של VC. חולים נכללו במחקר במידה וטופלו באחד מהשילובים הללו למשך 48 שעות או יותר. לא נכללו במחקר חולים שרמת הקריאטינין הבסיסית שלהם הייתה גבוהה מ- 1.2 מ"ג לד"ל, או אלו שהיו תחת טיפול כלייתי חליפי. נעשתה התאמה בין הקבוצות לפי מדדים של חומרת המחלה, אשפוז בטיפול נמרץ, משך הטיפול המשולב, מינון ונקומיצין שניתן, ומספרן של תרופות נפרוטוקסיות נוספות שניתנו לחולים. התוצאה העיקרית הוגדרה כהיארעות של AKI.

בסך הכל נכללו במחקר כ- 558 חולים ממרכז רפואי שלישוני בדטרויט, מישיגן. פגיעה כלייתית חדה נראתה בשיעור גבוה משמעותית בקבוצה שטופלה ב- VPT בהשוואה לקבוצה שטופלה ב- VCי(81/279 [29%] לעומת 31/279 [11%]). בניתוח רב משתנים, טיפול ב- VPT נמצא כמנבא בלתי תלוי ל- AKIי(hazard ratio = 4.27; 95% CI, 2.73-6.68). בקרב מטופלים שפיתחו AKI, ההופעה הייתה מהירה יותר בקבוצת ה- VPT בהשוואה לקבוצת ה- VCי(3 ימים לעומת 5 ימים; P<0.0001). עוד נמצא כי אלו שטופלו ב- VPT נותרו באשפוז למשך זמן ארוך יותר בהשוואה ל- VCי(8 בהשוואה ל- 6 ימים; P=0.01). לא נמצאו הבדלים בשיעורי התמותה בין הקבוצות.

החוקרים מסכמים כי שילוב של ונקומיצין ופיפרצילין-טזובקטם נמצא קשור הן לסיכון מוגבר לפגיעה כלייתית חדה, והן להתדרדרות כלייתית מהירה יותר בהשוואה לטיפול בשילוב של ונקומיצין וצפפים. מבחינת מגבלות המחקר, מציינים הכותבים בין השאר כי דווקא מטופלים עם פגיעה כלייתית קודמת (קריאטינין מעל 1.2), שלא נכללו במחקר, מצויים בסיכון גבוה יותר לפיתוח AKI, ועל כן יש מקום למחקרים עתידיים בהתייחס לאוכלוסייה זו.

מקור:

Navalkele, B., Pogue, J.M., Karino, S., Nishan, B., Salim, M., Solanki, S., Pervaiz, A., Tashtoush, N., Shaikh, H., Koppula, S. and Koons, J., 2017. Risk of Acute Kidney Injury in Patients on Concomitant Vancomycin and Piperacillin–Tazobactam Compared to Those on Vancomycin and Cefepime. Clinical Infectious Diseases64(2), pp.116-123.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  ונקומיצין,  פיפרצילין-טזובקטם,  צפפים,  רעילות כלייתית,  פגיעה כלייתית
תגובות