medic webinar 09.02.2017

וובינר מדעי: תסמונת מטבולית, סוכרת והקשר שלהם להיפוגונדיזם

medic webinar מציגים את הרצאתו של ד"ר יואל טולדנו, שנערכה במסגרת הוובינר בנושא תפיסה חדשה בהזדקנות הגבר. זו ההרצאה הראשונה מבין שתיים במסגרת וובינר זה, אשר השתתפות בו מקנה 5 נקודות CME

תגובות