medic webinar 09.02.2017

וובינר מדעי: תפקיד רופא המשפחה בטיפול בהפרעות תפקודיות ותנועתיות של מערכת העיכול העליונה

medic webinar מציגים את הרצאתו של פרופ' חיים שירין, שהתקיימה במסגרת הוובינר בנושא תפקיד רופאי במשפחה בטיפול במחלות גסטרו וכבד

תגובות