מחקרים 09.01.2017

שילוב של Nivolumab ו- ipilimumab כטיפול קו ראשון לחולים עם NSCLC ומחלה מתקדמת – תוצאות מעודדות במחקר קליני, שלב 1 (CheckMate 012)

במחקר שתוצאותיו מתפרסמות ב- The Lancet Oncology מתן טיפול משולב ב- nivolumab ו- ipilimumab, כקו ראשון לחולים עם NSCLC ומחלה מתקדמת, הראה פרופיל בטיחות מתקבל על הדעת והשפעה קלינית מעודדת שבאה לידי ביטוי באחוזי תגובה גבוהים ומשך תגובה ארוך לטיפול

נוגדנים הפועלים כנגד נקודות בקרה חיסוניות כגון CTLA-4 ו- PD-1 הובילו לשיפור פרוגנוסטי בקרב חולים עם סוגי גידולים שונים. ב- NSCLC,י nivolumab, נוגדן IgG4 הומני כנגד PD-1, הראה שיפור בהישרדות כוללת כטיפול קו 2 בהשוואה ל- docetaxel. בקרב חולים עם מלנומה גרורתית, טיפול בשילוב של nivolumab ו- ipilimumab, הפועלים במנגנונים משלימים לעידוד שפעול, חלוקה ופעילות של תאי T, הוביל לשיפור בהישרדות, ומאושר לטיפול באינדיקציה זו בארצות הברית, באירופה ובישראל. בניסוי קליני פתוח, שלב 1, ביקשו החוקרים לבחון בטיחות והשפעה של טיפול ב- nivolumab ו- ipilimumab כקו תרופתי ראשון לחולים עם מחלת NSCLC מתקדמת.

למחקר גויסו חולים מ- 8 מרכזים בארצות הברית, בגילאי 18 או יותר, עם מחלה חוזרת שלב IIIb או IV, המוכחת היסטולוגית או ציטולוגית, ונאיביים לטיפול כימותרפי. החולים חולקו באופן אקראי לקבל טיפול ב- nivolumabי1 מ"ג לק"ג אחת לשבועיים וטיפול ב- ipilimumabי1 מ"ג לק"ג אחת ל- 12 שבועות, או nivolumabי3 מ"ג לק"ג אחת לשבועיים ו- ipilimumabי1 מ"ג לק"ג אחת ל- 6 שבועות, עד להתקדמות המחלה, תופעות רעילות משמעותיות, או יציאה מהמחקר. התוצאה העיקרית הייתה בטיחות וסבילות הטיפול.

כ- 78 מטופלים גויסו למחקר בין 2014 ועד 2015 וחולקו באופן אקראי לאחת משתי קבוצות הטיפול. מטופל אחד הוצא מקבוצת המחקר לפני התחלת הטיפול. עד מועד ניתוח הנתונים בינואר 2016, 76% מהמטופלים בקבוצת ה- ipilimumab אחת ל- 12 שבועות, ו- 82% מהמטופלים בקבוצת ה- ipilimumab אחת ל- 6 שבועות הפסיקו את הטיפול. תופעות לוואי מדרגה III או IV אירעו ב- 37% מהמטופלים ב- ipilimumab אחת ל- 12 שבועות, וב- 33% מהמטופלים אחת ל- 6 שבועות, והנפוצות שביניהן היו עלייה ברמות ליפאז (8% בקבוצה הראשונה בלבד), פנאומוניטיס (5% ו- 3% בהתאמה), אי ספיקה של בלוטת האדרנל (3% ו- 5% בהתאמה), וקוליטיס (3% ו- 5% בהתאמה). תופעות לוואי משמעותיות בעקבות הטיפול דווחו בכ- 32% מהקבוצה הראשונה ובכ- 28% מהמטופלים בקבוצה השנייה. לא אירעו מקרי תמותה הקשורים לטיפול.

תגובה אובייקטיבית לטיפול נראתה בכ- 47% מהמטופלים בקבוצה הראשונה, ובכ- 38% מהמטופלים בקבוצה השנייה. משך התגובה החציוני לא ניתן היה לחישוב גם כעבור מעקב של 12.8 חודשים בממוצע בקבוצת הטיפול אחת ל- 12 שבועות, ו- 11.8 חודשים בממוצע בקבוצת הטיפול אחת ל- 6 שבועות. בחולים עם ביטוי של PD-L1 של 1% ומעלה, תגובה אובייקטיבית נראתה ב- 57% בשתי קבוצות הטיפול. בקרב מטופלים עם ביטוי PD-L1 של 50% ומעלה נצפתה תגובה אובייקטיבית של 92%.

החוקרים מסכמים כי הטיפול בשילוב של nivolumab ו- ipilimumab כקו ראשון לחולים עם מחלת NSCLC מתקדמת, הראה פרופיל בטיחות נסבל, ותוצאות קליניות מעודדות עם אחוזים גבוהים של תגובה, ומשך תגובה ארוך.

מקור:

Hellmann, M.D., Rizvi, N.A., Goldman, J.W., Gettinger, S.N., Borghaei, H., Brahmer, J.R., Ready, N.E., Gerber, D.E., Chow, L.Q., Juergens, R.A. and Shepherd, F.A., 2016. Nivolumab plus ipilimumab as first-line treatment for advanced non-small-cell lung cancer (CheckMate 012): results of an open-label, phase 1, multicohort study. The Lancet Oncology.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  NSCLC,  אימונותרפיה,  אימונואונקולוגיה בחסות BMS,  אימונואונקולוגיה,  סרטן ריאות
תגובות