מחקרים 10.05.2016

המאגר השחלתי של נשאיות המוטציות ב BRCA1 ו BRCA2

מחקר חתך רטרוספקטיבי מלמד כי מאגר הביציות של נשים שנושאות מוטציה בגן ה BRCA1 (אך לא BRCA2) קטן משמעותית מהמאגר הממוצע של נשים ללא הפגם הגנטי

ריצוף דנ"א (צילום: אילוסטרציה)

מוטציות בגנים BRCA1 ו BRCA2 קשורות לסיכון מוגבר מאוד לסרטן שד, שחלה, לבלב וממאירויות נוספות. היות ומדובר בגנים המקודדים חלבוני תיקון של החומר הגנטי חוקרים ממלבורן, אוסטרליה, העלו השערה כי פגמים ברמת תאי נבט בגני ה BRCA עלולים לפגוע במאגר השחלתי של הנשאיות ולקצר את תקופת פוריותן. תוצאות המחקר שנערך כדי לבחון את ההשערה פורסמו לאחרונה בכתב העת Human Reproduction.

כדי להעריך את המאגר השחלתי של נשאיות BRCA החוקרים בדקו את ריכוז ההורמון האנטימולריאני ((anti-Müllerian hormone (AMH) בדגימות פלזמה שמורות של 693 נשים שהשתתפו במחקר עוקבה אשר נערך בין השנים 1997 עד 2012 ועסק בחקר סרטן שד משפחתי. הנשים היו בנות 25 עד 45, ללא רקע אונקולוגי אישי, לא הניקו ולא היו בהריון בזמן הנטילה של דגימות הדם ולא עברו כריתת שחלה או שחלות טרם הבדיקה. לכל הנחקרות היו קרובי משפחה עם מוטציות מוכרות ב BRCA1 או BRCA2, מהן 172 נשים נשאו  מוטציה ב BRCA1 ו 216 ממשפחות עם מוטציה ב BRCA1 לא נשאו את הפגם הגנטי בעצמן, במשפחות עם פגם תורשתי ב BRCA2 נבדקה רמת AMH בקרב 147 נשאיות ו 158 לא נשאיות. הקשר בין רמות ה AMH לסטטוס הגנטי נבדק באמצעות רגרסיה ליניארית תוך תקנון לגיל, משך שמירת דגימות הדם, שימוש בגלולות למניעת הריון, BMI ועישון.

מהתוצאות עולה כי רמת ה AMH נקשרה, כצפוי, קשר הפוך לגיל (P<0.001). נשאיות המוטציות היו צעירות יותר עת נטילת דגימות הדם מהלא נשאיות (P<0.031). רמת ה AMH בקרב נשאיות BRCA1 הייתה נמוכה ב 25% בממוצע (95% רווח בר סמך 5-41, P=0.02) מרמת ההורמון אצל לא נשאיות, וכן הסיכוי של נשאיות להימצאותה של רמת AMH ברביעון התחתון לגיל היה גבוה באופן מובהק (יחס סיכויים 1.84, 95% רווח בר סמך 1.11-3.03, P=0.02). מנגד, לא נמצא קשר בר משמעות בין נשאות של פגם גנטי ב BRCA2 לרמות AMH.

לסיכום, המאגר השחלתי, או מספר הביציות של נשים שנושאות מוטציה בגן ה BRCA1 (אך לא BRCA2) נמוך משמעותית מהממוצע בקרב נשים ללא הפגם הגנטי. המשמעות הקלינית המעשית של הממצאים לא נבדקה במחקר הנוכחי וחשוב גם לציין כי מדובר בהערכה עקיפה של המאגר השחלתי.

מקור:

Anti-Müllerian hormone serum concentrations of women with germlineBRCA1 or BRCA2 mutations Hum. Reprod. first published online April 19, 2016 doi:10.1093/humrep/dew044

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  מאגר שחלתי,  ביציות,  זקיקים,  פוריות,  סרטן שד,  BRCA
תגובות