מחקרים 10.04.2016

צום לילי ממושך מפחית סיכון להשנות סרטן שד

מחקר שהקיף יותר מאלפיים נשים מגלה כי צום לילי של 13 שעות או יותר מפחית סיכון להשנות סרטן שד, משפר איזון גליקמי ומשתנים מטבוליים אך אינו משפיע על תמותה

מחקרים בבעלי חיים מלמדים כי צום ממושך סביב השינה (הפסקת אכילה מוקדמת לפני השינה וחידוש מאוחר לאחר ההתעוררות) עשוי למתן תהליכים קרצינוגניים. על רקע הדברים חוקרים מקליפורניה יזמו עבודה
רטרוספקטיבית ששמה מטרתה לבחון האם משך הצום הלילי מנבא את שיעורי השנות המחלה והתמותה בקרב חולות סרטן שד בשלבים מוקדמים. ואם אכן, האם ההשפעה מתווכת על ידי גורמים פרוגנוסטיים מוכרים לרבות דיסגליקמיה (על פי רמת ההמוגלובין המסוכרר), תהליך דלקתי כרוני (על פי רמות של CRP), השמנה ואיכות השינה. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA ONCOLOGY.

בעבודה נכללו 2,413 חולות סרטן שד בנות 27 עד 70 ללא סכרת מעוקבת המחקר Women’s Healthy Eating and Living study אשר נערך בין השנים 1995-2007 ובחן את השפעות התזונה על השנות סרטן שד ותמותה. משך הצום הלילי הוערך על סמך יומני תזונה יומיים של הנשים בכניסתן למחקר המקורי, שנה לתוך המחקר וארבע שנים לתחילתו. התוצאות הקליניות העיקריות הוגדרו כהשנות של סרטן שד חודרני או ממאירות שד ראשונית חדשה במהלך מעקב ממוצע של 7.3 שנים וכן כתמותה מסרטן שד או כל סיבה במהלך מעקב ממוצע בן 11.4 שנים לאחר סיום המחקר. משך שנת הלילה דווח על יד הנשים עצמן ודגימות דם מארכיון המחקר שימשו לאומדן הרמות של המוגלובין מסוכרר ו CRP.

משך הצום הלילי הממוצע בקרב 2,413 הנשים שנכללו במחקר (בנות 52.4 שנים בממוצע) עמד על 12.5 שעות. בניתוח על פי מודל הרגרסיה של סיכונים יחסיים של קוקס צום קצר מ 13 שעות נקשר לסיכון גבוה יותר להשנות סרטן שד בהשוואה לצום ארוך מ 13 שעות (יחס סיכון 1.36, 95% רווח בר סמך 1.05-1.76). צום קצר מ 13 שעות לא נקשר לשיעורי תמותה מוגברים עקב סרטן שד (יחס סיכון 1.21, 95% רווח בר סמך 0.91-1.60) או סיכון גבוה באופן מובהק לתמותה מכל סיבה (יחס סיכון 1.22, 95% רווח בר סמך 0.95-1.56). עוד עולה מהמחקר כי כל הארכה של שעתיים במשך הצום נקשרה לירידה ברמות ההמוגלובין המסוכרר ושנת לילה ארוכה יותר.

החוקרים מסכמים כי הארכת הצום סביב שנת הלילה ל 13 שעות ויותר, למשל על ידי סיום האכילה בשעות הערב המוקדמות, היא שיטה בלתי פרמקולוגית יעילה, ועל פניו בטוחה, להפחתת הסיכון להשנות סרטן שד בנשים שהחלימו מהמחלה. יתכן והשינויים המטבוליים הנובעים מהצום הממושך הם שעומדים בבסיס הפחתת הסיכון האונקולוגי.

מקור:

Marinac CR, Nelson SH, Breen CI, et al. Prolonged Nightly Fasting and Breast Cancer Prognosis. JAMA Oncol. Published online March 31, 2016. doi:10.1001/jamaoncol.2016.0164.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  צום,  איזון גליקמי,  סרטן שד,  איכות השינה
תגובות