מחקרים 08.09.2015

טיפול בהזרקה אפידוראלית של סטרואידים נטול השפעה ארוכת טווח בהיצרות ספינלית ורדיקולופתיה

בסקירת ספרות שיטתית ומטה אנליזה הזרקה אפידוראלית של סטרואידים כטיפול בהיצרות ספינלית ורדיקולופתיה נקשרה ליתרונות צנועים בטווח המידי והעדר השפעה ארוכת טווח

הזרקה אפידוראלית של סטרואידים הופכת לטיפול רווח בכאבי גב תחתון עמידים, הצרות התעלה התוך שדרתית (ספינלית) וכאב ממקור שורשי העצבים - רדיקולופתיה. עבודות רבות בדקו את יעילות ובטיחות הטיפול עם תוצאות לא אחידות הן במהותן והן באיכותן. על רקע הדברים קבוצת חוקרים אמריקאים ביקשה לסכם את הראיות הרפואיות הקיימות ולדרגן על פי תוקפן וחוזקן הסטטיסטי, תוצאות הסקירה השיטתית פורסמו לאחרונה בכתב העת ANNALS OF INTERNAL MEDICINE.

לטובת הסקירה נסרקו מאגרי מידע רפואי מובילים, לוקטו מחקרים מבוקרים אקראיים וסקירות שיטתיות שבחנו את הטיפול בזריקת סטרואידים אפידוראלית אל מול אינבו, או כאלה שבחנו את טכניקות ההזרקה, סוג הקורטיקוסטרואידים ומינונם. בוצע ניתוח איכות כפול של המחקרים והוערך חוזק הראיות (STRENGH OF EVIDENCE- SOE) של ממצאיהם.

30 מחקרים מבוקרי אינבו בחנו את הטיפול בהזרקת סטרואידים אפידוראלית ברדיקולופתיה ושמונה עבודות בחנו את ההשפעה של הטיפול על היצרות ספינלית. באשר לרדיקולופתיה הטיפול נקשר להפחתה קצרת מועד בכאב (הבדל ממוצע משוקלל בסולם 0-100, -7.55 (95% רווח סמך 11.4-0.374) SOE בינוני, שיפור התפקוד (SOE חלש), והפחתה קצרת מועד בסיכון להתערבות ניתוחית (סיכון יחסי 0.62, 95% רווח בר סמך 0.41-0.92) SOE חלש. האפקט היה פחות מהמינימום הקליני שהוגדר מראש ולא נצפו יתרונות ארוכי טווח לטיפול. גורמים טכניים, נתוני המטופלים והתערבויות בקבוצות הביקורת לא השפיעו על תוצאות הניתוח הסטטיסטי באופן משמעותי. לא הוכחה השפעה מובהקת של הזרקת קורטיקוסטרואידים אפידוראלית על מהלך ההיצרות הספינלית (SOE חלש עד בינוני). נזקים חמורים היו נדירים אם כי דיווח הנזקים לקה בחסר (SOE חלש).

החוקרים מציינים שבין מגבלות העבודה היו: מספר מצומצם של מחקרים בעיקר בנושא היצרות ספינלית, בעיות מתודולוגיות ברב המחקרים והתייחסות רק למאמרים שפורסמו באנגלית. במגבלות אלה החוקרים מסכמים כי הזרקה אפידוראלית של סטרואידים יעילה בהפגת כאב מידית ושיפור בתפקוד בקרב חולים עם כאב רדיקולופתיה, אולם היתרונות היו צנועים, לא ברי קיימא ולא נרשמה השפעה על סיכון לניתוח בטווח הארוך. יעילות הטיפול בהיצרות ספינלית לא נתמכה על ידי ראיות מספקות.

מקור:

Chou R, Hashimoto R, Friedly J, Fu R, Bougatsos C, Dana T, et al. Epidural Corticosteroid Injections for Radiculopathy and Spinal Stenosis: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 25 August 2015] doi:10.7326/M15-0934

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  הזרקת סטרואידים אפידוראלית,  כאבי גב תחתון,  היצרות ספינלית,  היצרות התעלה התוך שדרתית,  לומבגו,  סכיאטיקה
תגובות