חדשות 21.05.2015

רופא שכיר, האם להצהיר לרשות המיסים על הכנסות משכירות ובמינימום מס וקנסות

סקירה כללית והמלצות לרופא השכיר עבור הגשת דוחות למס הכנסה

רופאים וכסף (צילום: אילוסטרציה)
רופאים וכסף (צילום: אילוסטרציה)

בתקופה האחרונה קיבלו רופאים רבים שאינם נדרשים להגיש דוחות למס הכנסה, דרישה למילוי טופס 5329 ("דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל").
דרישה זו נועדה בעיקרה לאתר מקורות הכנסה לא מדווחים והרחבת ציבור המדווחים למס הכנסה.
הדרישה נשלחה לאזרחים אשר התעורר במחלקת המודיעין של רשות המיסים צורך בבדיקה באם הנם חייבים בדיווח על הכנסותייהם ובהגשת דוח למס הכנסה.
במסגרת הטופס נדרש הרופא למלא פרטים אגב מקור הכנסותיו, פרטי חשבונות הבנק שלו, לדווח האם הוא בעל מניות בחברה או שותף בעסק ולפרט את כל נכסי הנדל"ן אשר בבעלותו. הטופס מתייחס לרופא ולבן/בת הזוג.

מרבית השכירים בישראל פטורים מהגשת דוח שנתי לרשויות המס ובמודע או שלא אינם מדווחים על הכנסות החייבות בדיווח.
מתוך כוונה לחסום פירצה זו, נדרשים "שכירים שונים" למלא את הטופס כהליך מקדים לדרישה שאולי תגיע למילוי דוחות שנתיים ו/או הצהרת הון ו/או פתיחה בחקירה על העלמות מס.
הטפסים נשלחו בעיקר לשלוש קבוצות אזרחים:
- אזרחים שבבעלותם יותר מדירה אחת ולפיכך חייבים עלפי רוב בדיווח ובתשלום מס על הכנסותיהם משכר הדירה.
- אזרחים השוהים בחו"ל מעל 90 יום בשנה קלנדרית וקיים הספק כי יש להם עיסוקים, הכנסות ו/או נכסים בחו"ל עליהם לא דיווחו לרשות המיסים.
- אזרחים שאין על שמם תיק במרשמי רשות המיסים,אינם מדווחים כעובדים שכירים ובחשבון הבנק שלהם נעשו פעולות של הפקדות ומשיכות חריגות

למילוי הטופס והגשתו חשיבות רבה. עצם קבלתו מעידה כי המקבל אותו נמצא כבר בבדיקה של רשות המיסים ואי הגשתו מהווה עברה פלילית.
לטופס היבטי מיסוי רטרואקטיביים עד עשר שנות מס לאחור.

רופא, להלן מספר המלצות לתשומת לבך
1. רופא אשר קיבל דרישה כאמור ושלח את הטופס עם תשובותיו לרשות המיסים יכול ומומלץ, ככל שהדבר נחוץ, לבקש לפתוח תיק במס הכנסה על מנת שיוכל להגיש דוחות החל משנת המס 2007 ואילך וזאת ככל שהיו בשנים הללו הכנסות המחייבות בהגשת דוח שנתי.
לדוגמא:
• רופא אשר בחזקת התא המשפחתי שלו יותר מדירת מגורים אחת ואשר במהלך השנים קבל הכנסות משכר דירה עליהן לא דיווח לרשות המיסים כנדרש בחוק.
• רופא אשר בחזקתו נכסים בחו"ל המניבים הכנסות עליהן יש ועליו לדווח לרשות המיסים
• חשוב לדעת כי לעניין שעורי המס החלים על הכנסות כאמור עשויות להיות חלופות והקלות שונות ומוטב לבחון את המיטבית מבינהן.

2. במקרה בו נדרש לפתוח תיק רק בשל הכנסות משכר דירה החייבות בשיעור מס מופחת (10%) ניתן לדרוש לדווח באמצעות הליך מקוצר.

3. במקרה בו נדרש לפתוח תיק רק בשל הכנסות משכר דירה החייבות בשיעור מס מופחת כאמור, ניתן לדרוש לשלם באמצעות הליך מקוצר וזאת באמצעות הפקת שובר תשלום אחד בלבד לשנת המס 2013 שיכלול את המס בגין כל שנות המס עד וכולל שנת 2013 (בתוספת ריבית והצמדה כדין) . בגין שנת המס 2014 יונפק שובר נפרד.

4. יש לדעת כי לפקיד השומה קיימת סמכות לתת הקלות בקנסות בגין הגשת הדוח באיחור.

5. חשוב להבין כי במקרים חריגים הטיפול בתיק מצד רשויות המס עשוי להיעשות גם במישור הפלילי.

לפיכך מומלץ לייתן את הדעת לנושא ויפה שעה אחת קודם.

נושאים קשורים:  חדשות,  מס הכנסה
תגובות